VVGT is een toonaangevende vereniging die gedrags- en integratieve therapeuten met een breed scala aan expertises op gebied van geestelijke gezondheidszorg verenigt. Voor leden en andere professionals voorziet VVGT in een divers aanbod aan bijscholingsmogelijkheden, steeds vanuit een evidence-based practice. 

Eetproblemen en eetstoornissen omvatten een breed scala aan ongezonde eetgedragingen die leiden tot lichamelijke en psychologische problemen. Dit kan variëren van onregelmatige eetgewoonten, obsessieve gedachten over eten en gewicht, tot ernstige aandoeningen zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornis. Gedragstherapie biedt een effectieve behandeling voor eetproblemen en eetstoornissen, waarbij de nadruk ligt op het identificeren en veranderen van ongezonde denkpatronen en gedragingen rondom eten, het ontwikkelen van gezonde copingmechanismen, het verbeteren van lichaamsbeeld en het bevorderen van zelfacceptatie en zelfzorg. Met gedragsmatige interventies kunnen individuen herstellen van eetproblemen en een gezonde relatie met voeding ontwikkelen.

Slaapproblemen en slaapstoornissen kunnen een aanzienlijke impact hebben op het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen. Deze problemen variëren van moeilijk in slaap vallen, vaak wakker worden gedurende de nacht tot vroeg wakker worden en niet in staat zijn om weer in slaap te vallen. Slaapstoornissen kunnen ook ernstiger zijn, zoals slapeloosheid, slaapapneu, narcolepsie en rusteloze benen syndroom. Gedragstherapie biedt effectieve behandelingen voor slaapproblemen en stoornissen, waaronder cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid (CGT-I), die technieken omvat zoals stimuluscontrole, slaaphygiëne, ontspanningstraining en cognitieve herstructurering om slaapgewoonten te verbeteren en de slaapkwaliteit te bevorderen. Met de juiste begeleiding kunnen mensen betere slaapgewoonten ontwikkelen en een herstellend en verkwikkend slaappatroon bereiken.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van gedragstherapie die zich richt op het vergroten van psychologische flexibiliteit door middel van acceptatie en mindfulness, evenals het bevorderen van persoonlijke waarden en toegewijde actie. ACT helpt cliënten om zich bewust te worden van hun gedachten en emoties, ze te accepteren zonder oordeel, en vervolgens te handelen in overeenstemming met hun waarden en doelen in het leven. Door middel van verschillende technieken, zoals mindfulness-oefeningen, defusie, acceptatie en toegewijde actie, kunnen cliënten leren om effectiever om te gaan met psychologisch lijden en een rijk en zinvol leven te leiden, ondanks de aanwezigheid van moeilijkheden.

Misofonie is een aandoening waarbij bepaalde geluiden extreme gevoelens van woede, irritatie of walging kunnen opwekken bij een persoon. Deze geluiden, zoals smakken, snuiven of tikken, worden als ondraaglijk ervaren en kunnen leiden tot intense emotionele reacties en vermijdingsgedrag. Gedragstherapie kan een effectieve behandeling zijn voor misofonie, waarbij cliënten worden geleerd om hun reacties op deze geluiden te beheersen en gezonde copingstrategieën te ontwikkelen om de impact van misofonie op hun dagelijks leven te verminderen.

Schematherapie is een diepgaande vorm van psychotherapie die gericht is op het identificeren en veranderen van diepgewortelde, maladaptieve denk- en gedragspatronen, ook wel schema's genoemd. Deze schema's zijn ontstaan ​​in de vroege jeugd en kunnen leiden tot langdurige emotionele problemen en interpersoonlijke moeilijkheden. Schematherapie integreert technieken uit cognitieve gedragstherapie, hechtingstheorie, psychodynamische benaderingen en mindfulness om cliënten te helpen inzicht te krijgen in hun schema's, emotionele behoeften te herkennen en gezondere copingstrategieën te ontwikkelen. Het doel van schematherapie is om emotionele en interpersoonlijke patronen te doorbreken die leiden tot psychologisch lijden en om cliënten te helpen een vervullend en evenwichtig leven te leiden.

Dialectische gedragstherapie (DGT) is een vorm van cognitieve gedragstherapie die oorspronkelijk is ontwikkeld voor de behandeling van borderline persoonlijkheidsstoornis, maar ook effectief is gebleken voor andere problemen zoals stemmingsstoornissen, eetstoornissen en verslavingen. DGT combineert technieken uit gedragstherapie, mindfulness, emotionele regulatie en interpersoonlijke effectiviteit om cliënten te helpen vaardigheden te ontwikkelen om beter om te gaan met intense emoties, impulsief gedrag en moeilijke interpersoonlijke situaties. De focus ligt op het vergroten van emotionele veerkracht, het verbeteren van relaties en het creëren van een evenwichtig en bevredigend leven. Dialectische gedragstherapie is gebaseerd op het principe van acceptatie en verandering, waarbij cliënten worden aangemoedigd om hun huidige situatie te accepteren terwijl ze tegelijkertijd streven naar persoonlijke groei en verbetering.