VVGT is een toonaangevende vereniging die gedrags- en integratieve therapeuten met een breed scala aan expertises op gebied van geestelijke gezondheidszorg verenigt. Voor leden en andere professionals voorziet VVGT in een divers aanbod aan bijscholingsmogelijkheden, steeds vanuit een evidence-based practice. 

Bipolaire stoornis, voorheen bekend als manisch-depressieve stoornis, is een ernstige psychische aandoening die wordt gekenmerkt door extreme stemmingswisselingen, variërend van intense manische episodes tot diepe depressieve episodes. Deze aandoening kan aanzienlijke invloed hebben op het dagelijks functioneren van een individu en vereist vaak een multidisciplinaire aanpak voor behandeling en beheer. 

Persoonlijkheidsstoornissen zijn diepgewortelde en langdurige patronen van denken, voelen en gedrag die leiden tot problemen in sociale relaties en het dagelijks functioneren. Deze stoornissen omvatten onder andere borderline, narcistische, vermijdende en afhankelijke persoonlijkheidsstoornissen. Ze kunnen leiden tot ernstige emotionele en interpersoonlijke problemen. Gedragstherapie is een effectieve benadering voor het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen, waarbij de focus ligt op het identificeren en veranderen van destructieve gedragspatronen, het ontwikkelen van gezondere copingmechanismen en het verbeteren van sociale vaardigheden.

Opvoedingsproblemen kunnen variëren van alledaagse uitdagingen tot meer complexe situaties die het welzijn van het kind en het gezin beïnvloeden. Deze problemen kunnen zich uiten in gedragsproblemen, communicatieproblemen tussen ouder en kind, moeilijkheden met discipline, of stress binnen het gezin. Gedragstherapie biedt ouders effectieve tools en technieken om deze uitdagingen aan te pakken, waaronder het verbeteren van communicatievaardigheden, het opstellen van duidelijke grenzen en consequenties, en het aanleren van positieve opvoedingsstrategieën die de relatie tussen ouder en kind versterken.

Gedragsproblemen verwijzen naar een breed scala aan ongewenste gedragingen die kunnen interfereren met het dagelijks functioneren en de sociale relaties van een persoon. Deze problemen kunnen variëren van agressie, opstandigheid en impulsiviteit tot antisociaal gedrag en verslaving. Effectieve therapeutische interventies voor gedragsproblemen, waarbij de focus ligt op het identificeren van triggers en onderliggende oorzaken van het gedrag, het aanleren van alternatieve en positieve gedragsreacties, en het ontwikkelen van copingvaardigheden helpen om problematisch gedrag te verminderen en het welzijn te verbeteren.

Een dwangstoornis of Obsessief-Compulsieve Stoornis (OCS) is een psychische aandoening die miljoenen mensen wereldwijd treft. Samen met angststoornissen is de dwangstoornis daarmee een van de meest invaliderende problemen die niet dodelijk zijn (WHO 2017).

Iedereen kent wel voorbeelden van bezweringsrituelen of geluksobjecten voor een belangrijke prestatie en ook kinderen zijn gevoelig voor meer ritueel gedrag. Toch spreken we niet in al die situaties van een dwangstoornis. 

Psychosomatische klachten zijn fysieke symptomen of aandoeningen die worden beïnvloed door psychologische factoren, zoals stress, emoties en gedachten. Deze klachten kunnen variëren van hoofdpijn, maagklachten en spierpijn tot vermoeidheid en slaapproblemen. Gedragstherapie richt zich op het begrijpen van de relatie tussen de geest en het lichaam en biedt effectieve benaderingen om psychosomatische klachten te behandelen. Door het identificeren en aanpakken van onderliggende emotionele stressoren, het aanleren van stressmanagementtechnieken en het bevorderen van gezonde copingmechanismen, kan therapie mensen helpen om hun lichamelijke klachten te verminderen en hun algehele welzijn te verbeteren.