De activiteiten van VVGT zijn gericht op het bevorderen van professionele ontwikkeling binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ze bieden mogelijkheden voor zowel beginners als ervaren professionals om hun kennis en vaardigheden te verbreden en te verdiepen. Deze activiteiten zijn vaak gebaseerd op actueel onderzoek en evidence-based praktijken, waardoor deelnemers worden uitgerust met relevante en effectieve benaderingen voor hun werk met cliënten. Bovendien kunnen de netwerkmogelijkheden binnen de gemeenschap van deelnemers waardevol zijn voor het delen van ervaringen en het opbouwen van professionele relaties.

Lynn Van Moppes en Koen Ponsaerts De opleiding biedt een grondige theoretische achtergrond waarbij suïcidaliteit wordt beschouwd als een op zichzelf staande pathologie. De CASE-methode dient als…
Koen Korevaar - UPC Duffel  Het behandelen van posttraumatische-stressstoornis bij persoonlijkheidsproblematiek en risicogedrag (bijvoorbeeld zelfverwondend gedrag) kan veel vragen oproepen. Is…
Prof. Dr. Titia HompesInhoud van deze dag: In het eerste deel van deze dag zullen we stilstaan bij het peripartum en dit plaatsen binnen de eerste duizend dagen, alsook binnen het Mental Health…
door Gunther Van Bost  In deze workshop wordt een aangepaste versie van het dynamisch diagnostisch procesmodel voorgesteld, met elementen uit het ICF om tegemoet te komen aan de veranderde…