Bipolariteit

Bipolaire stoornis, voorheen bekend als manisch-depressieve stoornis, is een ernstige psychische aandoening die wordt gekenmerkt door extreme stemmingswisselingen, variërend van intense manische episodes tot diepe depressieve episodes. Deze aandoening kan aanzienlijke invloed hebben op het dagelijks functioneren van een individu en vereist vaak een multidisciplinaire aanpak voor behandeling en beheer. 

Wat is bipolaire stoornis?

Bipolaire stoornis is een stemmingsstoornis die wordt gekenmerkt door intense en onvoorspelbare veranderingen in stemming, energie en activiteitenniveaus. Er zijn verschillende types bipolaire stoornis, waaronder bipolaire I-stoornis, bipolaire II-stoornis en cyclothyme stoornis, elk met hun eigen kenmerken en symptomen. Bipolaire I-stoornis wordt gekenmerkt door manische episodes die minstens één week duren en vaak worden gevolgd door depressieve episodes. Bipolaire II-stoornis omvat minder ernstige manische episodes, bekend als hypomanie, die worden afgewisseld met depressieve episodes. Cyclothyme stoornis wordt gekenmerkt door perioden van milde manie en depressie die gedurende minstens twee jaar aanhouden.

Symptomen van bipolaire stoornis

De symptomen van bipolaire stoornis kunnen variëren afhankelijk van het type en de ernst van de aandoening, maar kunnen onder meer omvatten:

 1. Manische Episodes: Tijdens een manische episode kan een individu een verhoogde energie en activiteitenniveau ervaren, evenals een verhoogde stemming en een verminderde behoefte aan slaap. Andere symptomen kunnen impulsief gedrag, prikkelbaarheid, snelle spraak en het nemen van risico's omvatten.
 2. Depressieve Episodes: Tijdens een depressieve episode kunnen symptomen zijn: aanhoudende gevoelens van verdriet, hopeloosheid en waardeloosheid, verlies van interesse in activiteiten die ooit plezierig waren, slaapproblemen, vermoeidheid, concentratieproblemen en zelfs suïcidale gedachten of gedragingen.
 3. Hypomane Episodes: In het geval van bipolaire II-stoornis kunnen hypomane episodes minder ernstig zijn dan manische episodes, maar toch leiden tot verhoogde energie, impulsiviteit en verminderde slaap.
 4. Cyclothyme Stemmingen: Bij cyclothyme stoornis kunnen stemmingsschommelingen minder uitgesproken zijn dan bij bipolaire I of II, maar ze kunnen wel leiden tot een langdurig patroon van stemmingsinstabiliteit.

Oorzaken van bipolaire stoornis

Hoewel de exacte oorzaken van bipolaire stoornis niet volledig begrepen worden, wordt aangenomen dat een combinatie van genetische, biologische en omgevingsfactoren een rol speelt bij het ontstaan van de aandoening. Risicofactoren kunnen zijn een familiegeschiedenis van bipolaire stoornis of andere stemmingsstoornissen, verstoringen in neurotransmitterniveaus in de hersenen, veranderingen in hormonale niveaus en stressvolle levensgebeurtenissen.

Behandelingen voor bipolaire stoornis

De behandeling van bipolaire stoornis is vaak complex en omvat meestal een combinatie van medicatie, therapie en zelfzorgstrategieën. Enkele veelvoorkomende behandelingsopties zijn:

 1. Medicatie: Stemming stabiliserende medicijnen, zoals lithium, anticonvulsiva en antipsychotica, worden vaak voorgeschreven om de symptomen van bipolaire stoornis te beheersen en de frequentie en ernst van stemmingswisselingen te verminderen.
 2. Psychotherapie: Verschillende vormen van psychotherapie, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), interpersoonlijke therapie (IPT) en psycho-educatie, kunnen individuen helpen omgaan met de symptomen van bipolaire stoornis, hun copingvaardigheden verbeteren en hun functioneren in het dagelijks leven verbeteren.
 3. Zelfzorgstrategieën: Het aannemen van een gezonde levensstijl, waaronder regelmatige lichaamsbeweging, voldoende slaap, een uitgebalanceerd dieet en stressmanagementtechnieken, kan helpen bij het stabiliseren van stemmingen en het voorkomen van stemmingswisselingen.
 4. Ondersteuning van Peer en Familie: Het betrekken van familieleden, vrienden en ondersteuningsgroepen kan een waardevolle bron van steun zijn voor mensen die leven met bipolaire stoornis, hen helpen omgaan met uitdagingen en hen aanmoedigen om hun behandeling voort te zetten.

Omgaan met bipolaire stoornis: tips voor zelfzorg

Naast professionele behandeling is het belangrijk voor mensen met bipolaire stoornis om zelfzorgpraktijken te omarmen die hun algehele welzijn bevorderen. Enkele nuttige tips zijn onder meer:

 1. Stel een Routine In: Het handhaven van een consistente dagelijkse routine, inclusief regelmatige bedtijden en maaltijden, kan helpen bij het stabiliseren van stemmingen en het verminderen van stress.
  Wees Bewust van Triggers: Identificeer en vermijd situaties of omgevingsfactoren die stemmingswisselingen kunnen veroorzaken, zoals slaapgebrek, alcohol- of drugsgebruik, en stressvolle situaties.
 2. Onderhoud een Gezonde Levensstijl: Investeer in regelmatige lichaamsbeweging, gezonde voeding en voldoende slaap om zowel fysieke als mentale gezondheid te ondersteunen.
 3. Leer Effectieve Stressmanagementtechnieken: Experimenteer met ontspanningstechnieken zoals meditatie, yoga, diepe ademhalingsoefeningen en progressieve spierontspanning om stress te verminderen en spanning te verlichten.
 4. Blijf Betrokken bij Behandeling: Blijf regelmatig in contact met je behandelaars, neem je medicijnen zoals voorgeschreven, en blijf open staan voor therapie en andere behandelingsopties die je kunnen helpen bij het beheersen van je symptomen.

Conclusie

Bipolaire stoornis is een complexe en uitdagende aandoening die een multidisciplinaire aanpak vereist voor behandeling en beheer. Door het begrijpen van de symptomen, oorzaken en behandelingen van bipolaire stoornis, evenals het omarmen van effectieve zelfzorgpraktijken, kunnen individuen die leven met deze aandoening hun kwaliteit van leven verbeteren en beter leren omgaan met de uitdagingen die het met zich meebrengt. Met de juiste ondersteuning, behandeling en zelfzorg kunnen mensen met bipolaire stoornis een vol en bevredigend leven leiden, waarin ze hun potentieel kunnen benutten en hun welzijn kunnen bevorderen.

Onze Therapeuten

Ontdek hier enkele van onze professionele VVGT therapeuten die gespecialiseerd zijn in deze materie.