Workshop Perinatale Depressie

Prof. Dr. Titia Hompes

Inhoud van deze dag

In het eerste deel van deze dag zullen we stilstaan bij het peripartum en dit plaatsen binnen de eerste duizend dagen, alsook binnen het Mental Health denkkader. We bespreken processen tijdens de zwangerschap en pril ouderschap en bieden IMH-concepten aan om tijdens deze periode mee aan de slag te gaan. In het tweede deel van de dag staan we stil bij psychopathologie tijdens het peripartum en in het bijzonder bij perinatale depressie. Er wordt deze dag een theoretisch kader aangeboden met concepten die praktisch bruikbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Er wordt gewerkt aan de hand van beeldmateriaal om samen het denkproces vorm te geven. 

New Project
New Project
09u30 - 16u30
New Project
Kop van Kessel-Lo
New Project
Leuvensestraat 19
3010 Leuven
€ 120,00
€ 110,00
€ 180,00

Het peripartum, de periode van conceptie tot één jaar na de bevalling, is een periode van verandering en vele aanpassingen. Het is en een periode die voor jonge ouders gepaard gaat met ambivalente gevoelens enerzijds vreugde, blijdschap en hoop, en anderzijds angst, onzekerheid, moeilijke gevoelens en kwetsbaarheid. Het peripartum is een gebed in de 'eerste duizend dagen' alsook 'IMH'. De eerste duizend dagen zijn fundamenteel in het leven van elke mens. In geen enkele andere levensfase worden zoveel mijlpalen bereikt en de fundamenten voor het verdere leven. Dit alles is gebed in Infant Mental Health, het domein van de gezondheidszorg waarin de (ongeboren) baby/jonge kind (tot de leeftijd van 5 jaren) en diens ontwikkeling (sociaal; emotioneel en cognitief) binnen zijn belangrijkste zorgrelaties (ouders) centraal staat. De gezondheid alsook het welzijn van jonge kinderen en hun gezin wordt bewaakt. Infant Mental Health focust op he sociale en emotionele welzijn van het kind binnen de context waar er voor hen wordt gezorgd door ouders en andere primaire zorgende. OMH gaat over relaties en hoe relaties een invloed hebben op relaties, beginnend bij zwangerschap en soms zelfs daarvoor. 

Perinatale mentale gezondheidsproblemen vormen één van de belangrijkste complicaties tijdens deze periode. Eén op de vijf vrouwen ervaart psychische problemen tijdens het peripartum. Deze psychische problemen kunnen een belangrijke impact hebben op de (aanstaande) moeder, het (ongeboren) kind en haar omgeving, alsook op de maatschappij, op economisch vlak. Preventie, vroeg-detectie en vroeg-interventie is dan ook fundamenteel voor alle betrokkenen. Het vaakst voorkomend is perinatale depressie. Naar schatting 10-20% van onze (aanstaande) moeders wordt hierdoor getroffen.  

 

 

Titia Hompes, MD, PhD, perinataal psychiater, docent psychiatrie in de Onderzoeksgroep Psychiatrie aan de KU Leuven. Ze is verbonden aan het expertisecentrum perinatale psychiatrie UPC KU Leuven en academisch verantwoordelijke voor de permanente vorming 'Infant Mental Health'. Ze is voorzitter van de sectie perinatale psychiatrie van de Vlaamse Vereniging Psychiatrie

Inschrijven

Member Type