Workshop Suïcide

Lynn Van Moppes en Koen Ponsaerts

 

De opleiding biedt een grondige theoretische achtergrond waarbij suïcidaliteit wordt beschouwd als een op zichzelf staande pathologie. De CASE-methode dient als leidraad voor de diagnostiek van suïcidaliteit, waardoor deelnemers worden uitgerust met praktische tools om risicofactoren te identificeren en passende interventies te plannen. 

 

 

New Project
New Project
9u30 - 16u30
New Project
Hostel De Blauwput
New Project
Martelarenlaan 11a
3010 Leuven
€ 120,00
€ 110,00
€ 180,00

Naast het begrijpen van de psychologische achtergrond van suïcidaliteit, leren deelnemers ook hoe ze veiligheid kunnen waarborgen tijdens de gesprekken met suïcidale individuen, met aandacht voor zowel acute als chronische situaties. Er wordt specifiek ingegaan op het onderscheid tussen acute en chronische suïcidaliteit, wat essentieel is voor het inschatten van het risico en het plannen van gepaste interventies. 

De opleiding benadrukt ook gedragstherapeutische interventies bij suïcidaal gedrag, waardoor deelnemers worden uitgerust met praktische vaardigheden om suïcidale patronen te doorbreken en individuen te helpen bij het ontwikkelen van veerkracht en coping-strategieën. 

Deze elementen samen vormen een uitgebreide opleiding die psychologen en gedragstherapeuten voorziet van de nodige kennis en vaardigheden om een goede diagnostische inschatting te maken, effectief om te gaan met suïcidaal gedrag en het bieden van gepaste ondersteuning aan mensen in nood. 

Biografie Lynn van Moppes

Afgestudeerd als psycholoog in 2005 (KULEUVEN). Opleiding gedragstherapie aan de KUL 2013-2016. Ik werk sinds 2008 in Gasthuisberg, eerst als liaisonpsychologe verbonden aan somatische diensten (voornamelijk gynaecologie & fertiliteit) bij UZ Leuven. Vanaf begin 2015 ben ik werkzaam binnen psychiatrie (UPC KULeuven). Gedurende een achttal jaar heb ik me toen, verbonden aan de hospitalisatieafdeling EPSI, ingezet voor het begrijpen en aanpakken van de complexe uitdagingen die gepaard met verslavingsproblematiek, alsook met suïcidaliteit. Als gecertificeerd psycholoog en gedragstherapeut heb ik ervaring in het begeleiden van individuen die worstelen met suïcidale gedachten. Naast het werken in een klinische setting, vind ik het verspreiden van bewustzijn en kennis over geestelijke gezondheid en suïcidepreventie evenzeer belangrijk. Als workshopfacilitator zal ik hopelijk waardevolle inzichten, praktische strategieën en belangrijke hulpmiddelen kunnen delen. In september 2023 maakte ik de overstap naar het centrum voor dwangstoornissen, waar ik mensen ambulant begeleid, hetzij in groep, hetzij individueel.

Biografie Koen Ponsaerts

Ik ben Koen Ponsaerts, 34 jaar. Afgestudeerd aan de KULeuven in 2013 als klinisch psycholoog. Ik ben wat een vreemde eend in de bijt aangezien ik na mijn opleiding klinisch psycholoog het postgraduaat relatie- en gezinstherapie heb gevolgd. Ik werk ondertussen 10 jaar in het UPC KULeuven als klinisch psycholoog, waar ik mijn eerste 6 jaren als psycholoog heb gewerkt op het crisisinterventiecentrum. Momenteel werk ik als klinisch psycholoog in een mobiel team en word ik vaak met suïcidaliteit in de thuissituatie geconfronteerd. Daarnaast ben ik ook voorzitter van de werkgroep Suïcidepreventie voor het UPC KULeuven. 

 

Inschrijven

Member Type