Erkenningscommissie VVGT

De VVGT wil de kwaliteit van het gedragstherapeutisch aanbod in Vlaanderen ondersteunen en bevorderen. De VVGT erkent niet alleen supervisoren. Er is ook een (weder)erkenningsprocedure voor gedragstherapeuten. Iedereen die succesvol de opleiding gedragstherapie heeft volbracht kan de titel erkend gedragstherapeut aanvragen. De erkenning loopt over een periode van 5 jaar. Na deze 5 jaar kan de gedragstherapeut een wedererkenning aanvragen. De wedererkenning duurt eveneens 5 jaar.

De VVGT wil de kwaliteit van het gedragstherapeutisch aanbod in Vlaanderen ondersteunen en bevorderen. De VVGT erkent niet alleen supervisoren. Er is ook een (weder)erkenningsprocedure voor gedragstherapeuten. Iedereen die succesvol de opleiding gedragstherapie heeft volbracht kan de titel erkend gedragstherapeut aanvragen. De erkenning loopt over een periode van 5 jaar. Na deze 5 jaar kan de gedragstherapeut een wedererkenning aanvragen. De wedererkenning duurt eveneens 5 jaar.

Een erkend gedragstherapeut staat voor kwalitatieve gedragstherapie en voldoet aan de volgende criteria: 

  • Een verklaring op eer van een minimale klinische praktijk van 8 uur per week 
  • Bewijs van deelname aan regelmatige bijscholing in de leertheorie en de gedragstherapie, geaccrediteerd door de VVGT à rato van 2 werkdagen per jaar; één van deze dagen (8 uur) kan vervangen worden door deelname aan een intervisiegroep van gedragstherapeuten gedurende minstens 8 uren per jaar. Wanneer door omstandigheden deze 2 werkdagen per jaar niet haalbaar zijn (wegens ziekte, werkonderbreking, enz.) kunnen deze ingehaald worden in de andere jaren van diezelfde vijfjaarlijkse periode. 
  • Een verklaring op eer van het naleven van de gedragscode van VVGT.

Twee keer per jaar komt de erkenningscommissie samen: aanvragen dienen uiterlijk voor 15 september of 15 februari verstuurd worden naar de erkenningscommissie. Bij vragen contacteer dan erkenningscommissie@vvgt.be

Welke bijscholingen zijn geaccrediteerd door de VVGT? 

Alle geaccrediteerde bijscholingen worden gepubliceerd in onze agenda. Workshops, studiedagen en congressen georganiseerd door de VVGT, VGCt, EABCT en WCCBT zijn automatisch geaccrediteerd door de VVGT. Andere opleidingsinstituten kunnen een accreditatieaanvraag indienen bij de erkenningscommissie. Individuele aanvragen zijn ook mogelijk. De gedragstherapeut dient dan het programma van de bijscholing, een aanwezigheidsattest en een motivering in bij de erkenningscommissie.

Gerelateerde Expertise