Het Universitair Centrum Kind & Adolescent is een psychologische consultatiedienst voor kinderen en hun ouders, adolescenten en studenten en maakt reeds 30 jaar deel uit van de vakgroep Ontwikkelings- Persoonlijkheids- Sociale Psychologie van Ugent. 

Wat we aanbieden

De zorgverstrekker zal als zelfstandige werkzaamheden uitoefenen en kan voor eigen rekening factureren volgens de afgesproken tarieven (zie: de site: https://www.kindenadolescent.be/) . Er wordt een bescheiden bijdrage verwacht voor de aangeboden infrastructuur van UGent. Met "infrastructuur" wordt onder meer bedoeld: secretariaat, gebruik der lokalen, verwarming, verlichting, telefoon, tests, therapeutisch materiaal, ... 

Wat we vragen

We zijn een team van 20 (deeltijdse) klinisch psychologen en op zoek naar gedreven collega's die in het statuut van (deeltijds) zelfstandige in ons team willen meewerken vanaf 1 september 2024 voor een periode van 3 jaar. U kan in de door u bepaalde uren meewerken als zorgverstrekker aan: 

  • intakeprocedures
  • protocollaire behandelingen, individuele en/of groepsbehandelingen
  • supervisie van stagiairs

De zorgvertrekker is erkend door de beroepscommissie als klinisch psycholoog en heeft een visum. Hij/zij houdt van elke begeleiding het digitale dossier bij en verklaart zich akkoord tot wekelijkse intervisie/supervisie. Deze is voorzien elke woensdag van 17.00 - 18.00. Dit supervisie/teammoment gebeurt in  groep, in aanwezigheid van een supervisor en verloopt volgens het handelingsgericht kader. Ervaring in het werken met kinderen en adolescenten en het hebben (of volgen) van een postgraduaat opleiding strekt tot aanbeveling. 

Geïnteresseerden kunnen tot 20 juni zich kandidaat stellen door het verzenden  van  hun CV met motivatiebrief naar info.pp07@ugent.be  

Onze werkvormen

Het instituut is verbonden aan UGENT en verwacht dat u volgende subdoelen mee onderschrijft: 

a) het ontwikkelen van hoog gespecialiseerde knowhow ter ontwikkeling van nieuwe programma's assessmentmethoden en behandeltechnieken in functie van nieuwe projecten

b) het opleiden van gespecialiseerde kinderpsychologen (diagnostiek, therapie, nazorg)

c) afleveren van expertise in uitzonderlijke omstandigheden 

d) doorstroming van nieuwe bevindingen naar de praktijk

 

Onze doelgroep

kinderen en adolescenten