Misophonia

Misofonie is een aandoening waarbij bepaalde geluiden extreme gevoelens van woede, irritatie of walging kunnen opwekken bij een persoon. Deze geluiden, zoals smakken, snuiven of tikken, worden als ondraaglijk ervaren en kunnen leiden tot intense emotionele reacties en vermijdingsgedrag. Gedragstherapie kan een effectieve behandeling zijn voor misofonie, waarbij cliënten worden geleerd om hun reacties op deze geluiden te beheersen en gezonde copingstrategieën te ontwikkelen om de impact van misofonie op hun dagelijks leven te verminderen.