FAQ: Wat is gedragstherapie?

FAQ: Wat is gedragstherapie?

De gedragstherapie, actueel vaak ook benoemd als cognitieve gedragstherapie, steunt op gegevens uit de experimentele psychologie bij het toepassen van leerprincipes in de psychosociale en medische hulpverlening.

Gedragstherapie is een psychologische behandelmethode die er vanuit gaat dat hoe we denken, voelen en handelen grotendeels gebaseerd is op onze leergeschiedenis.

Binnen de gedragstherapie wordt 'gedrag' gezien als het totale complex van interacties met de omgeving waarin cognities, emoties en handelingen een rol spelen.

Specifieke klachten of probleemgedragingen worden dan gezien als een respons op bepaalde interne of externe stimuli. Daarbij wordt rekening gehouden met inhiberende en faciliterende factoren, met de ervaring, het denken, maar ook met de consequenties van de klachten en de functie die de klachten of gedragspatronen kunnen hebben in de leefwereld van de cliënt

Binnen de therapie wordt nieuw gewenst gedrag aangeleerd en ingeoefend.

Observeerbaar gedrag wordt gebruikt als aanknopingspunt om inwendige processen, zoals denkschema's en emoties, die terug te voeren zijn tot de vroegere ervaringswereld van de cliënt, te beïnvloeden.