Wat is de VVGT?

De Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT) verenigt gedragstherapeuten en andere geïnteresseerden in de gedragstherapie en het aanverwante onderzoek. De VVGT telt actueel meer dan 600 leden.

De VVGT stelt zich tot doel:

  • waarborgen van een kwaliteitsvolle driejarige opleiding in de universitaire opleidingscentra, te Leuven en te Gent:
  • verzorgen jaarlijks een nascholingsprogramma
  • kwaliteitsbewaking wat betreft de uitoefening van gedragstherapie
  • verspreiden van het berichtenblad en het Tijdschrift voor Gedragstherapie onder de leden
  • aanbieden van een informatie - en documentatieservice aan de leden
  • onderhouden van externe contacten en samenwerken met nationale en internationele organisaties.

Hiermee wordt een betere belangenbehartiging en een blijvende aandacht voor evoluties binnen de gedragstherapie, de gedragstherapeutische praktijk en ontwikkelingen op het vlak van (inter) nationale regelgeving beoogd.