Algemene gegevens

Wim
De Mey
kinderen
Nederlands
Erkend gedragstherapeut
kinderen met gedragsproblemen
pedagoog

1e Werkadres

STOP-team
Raas Van Gaverestraat 67a
Gent
9000
0474/87.05.02
0