Algemene gegevens

Sara
Debruyne
kinderen, jongeren
Nederlands, Engels
Erkend gedragstherapeut
Kortdurende gedragstherapie, EMDR, supervisor gedragstherapie.
master in de klinische psychologie

1e Werkadres

Mentaal Beter
Verlengde van Steenbergenlaan 29
Terneuzen - Nederland
4537 BB
0031-088 010 44 80

2e Werkadres

Universiteit Gent - Vakgroep experimenteel klinische en gezondheidspsychologie
Dunantlaan 2
Gent
9000
1e Werkadres
2e Werkadres