Algemene gegevens

Guy
Bosmans
kinderen, jongeren
Nederlands, Engels
Erkend gedragstherapeut
Gehechtheidsgerelateerde problemen
master in de klinische psychologie

1e Werkadres

Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek
L. Vanderkelenstraat 32 - bus 3765
Leuven
3000
0