Algemene gegevens

Gertrude
Acke
volwassenen
Nederlands
Erkend gedragstherapeut
angst en stemmingsstoornissen
psychose
master in de klinische psychologie

1e Werkadres

Alexianen zorggroep tienen
liefdestraat 10
tienen
3300
01608070511l
0