Algemene gegevens

Dirk
Hermans
jongeren, volwassenen, ouderen
Nederlands
Erkend gedragstherapeut
master in de klinische psychologie

1e Werkadres

Leerpsychologie en experimentele psychopathologie
Tiensestraat 102 bus 3712
Leuven
3000
016/325963
0