Algemene gegevens

lieve
bruyninx
jongeren, volwassenen
Nederlands
Erkend gedragstherapeut
a-specifieke klachten
master in de klinische psychologie

1e Werkadres

Winnock
parallelweg 2b
Heerlen
6411ND
088-9466450
0