Algemene gegevens

Fanny
Dumarey
jongeren, volwassenen, ouderen
Nederlands, Frans, Engels
Erkend gedragstherapeut
persoonlijkheidsstoornissen, trauma, DGT, Schematherapie
master in de klinische psychologie

1e Werkadres

Guntos - Praktijk voor Gedragstherapie
Moerkerkse Steenweg 125
Brugge
8310
0493/19.80.24
0