Algemene gegevens

Mieke
Autrique
jongeren, volwassenen
Nederlands, Frans, Engels
Erkend gedragstherapeut
angst, depressie, verslaving, interpersoonlijke problemen, stress
master in de orthopedagogiek

1e Werkadres

Mikado - praktijk voor psychotherapie en kwaliteitszorg
Van Schoonbekestraat 94
Antwerpen
2018
0496786527
0