Algemene gegevens

Gerrit
Belis
jongeren, volwassenen, ouderen
Nederlands, Engels
Erkend gedragstherapeut
Angst-,Eet-, Stemmingstoornis
Burnout, Persoonlijkheidsstoornis
master in de klinische psychologie

1e Werkadres

Privépraktijk
Oude Baan 90
Bonheiden
2820
0478295525

2e Werkadres

UPC KUleuven, Campus Kortenberg
Leuvensesteenweg 517
Kortenberg
3070
1e Werkadres
2e Werkadres