Algemene gegevens

Filip
Bally
kinderen, jongeren, volwassenen
Nederlands
Erkend gedragstherapeut
Opvoedingprobl,angst,psychosomatiek,ontwikkelingsstoornis,trauma
master in de klinische psychologie

1e Werkadres

Centrum voor Traumaverwerking en Psychotherapie (CTP)
Bisschopstraat 57
Antwerpen
2060
0486 / 75 40 22

2e Werkadres

03 / 235 91 13
0