Bestuur

 

Het bestuur van de VVGT heeft de algemene leiding van de vereniging, is belast met het doorvoeren van de statuten en het huishoudelijk reglement, zorgt voor de uitvoering van de besluiten van de ledenvergadering, neemt initiatieven ter verwezenlijking van het verenigingsdoel en vertegenwoordigt de vereniging naar buitenuit. 

De bestuursleden worden verkozen door de Algemene Vergadering voor een periode van 4 jaar.  De huidige bestuursleden zijn: 

Voorzitter VVGT

Ellen Excelmans

Ondervoorzitter - EABCT - vertegenwoordiger

Tine Daeseleire

Ondervoorzitter - BWP-vertegenwoordiger

Els Brunfaut

Penningmeester 

Griet Lucas

Secretaris - voorzitter opleidingscommissie

Mieke Autrique

Algemeen bestuurslid

Kristof Hoorelbeke

Voorzitter erkenningscommissie

Stéphane Pirsoul

Algemeen bestuurslid

Els Mampay

Algemeen bestuurslid

Inne Geybels

Algemeen bestuuslid

Elise Debeer

Algemeen bestuurdlid

Jaak Beckers

Algemeen bestuurslid

Nele Jacobs

Algemeen bestuurlid

Anne Neyskens

Vertegenwoordiger opleidelingen

Margaux Sageot

 

Other news