VVGT-supervisoren staan in voor het geven van kwalitatieve supervisie in de gedragstherapie aan beginnende therapeuten en counselors.  Deze lijst biedt een overzicht van de door de VVGT erkende supervisoren.  
 

Kandidaat supervisor

Elke erkende gedragstherapeut kan zich kandidaat stellen voor het supervisorschap.  De kandidaat supervisor kan aantonen, op basis van basisopleiding, bijscholing en praktijkervaring, te beschikken over:

 • Een brede en grondige kennis van het theoretisch en het praktijkonderzoek waarop de gedragstherapie is gebaseerd; deze kennis is niet beperkt tot één “stroming” of aanpak; de kandidaat-supervisor moet deze kennis kunnen aantonen bij aanvang van het supervisorschap (vooropleiding, gevolgde keuzevakken, deelname aan workshops, studiedagen, congressen, cursussen, enz.). 

 • Een voldoende uitgebreide ervaring met het gedragstherapeutisch werken: dit betekent:

  • Ten minste 5 jaar erkend zijn als gedragstherapeut;

  • In het verleden: in de vijf jaar voorafgaand de kandidaatstelling moet de kandidaat-supervisor ten minste 4000 uren gewerkt hebben binnen de (geestelijke) gezondheidszorg, waarvan minimaal 2000 uren besteed werden aan gedragstherapeutische behandelingen;

  • In het heden: klinisch werk gedurende minstens 8 uren per week;

  • Over een brede waaier van problematieken en cliënten.

 

Junior supervisor

Een beginnende supervisor moet beschikken over de nodige relationele en therapeutische vaardigheden en kan die kennis en vaardigheden tonen en doorgeven aan hun supervisanten.  Dit zal blijken uit de beoordelingen door hun supervisanten en uit het leerproces van die supervisanten.  Daarvoor wordt een beoordelingsfiche gebruikt.  De beoordelingsfiche wordt jaarlijks ingevuld door de supervisanten en de supervisor en maakt deel uit van het vervolmakingsproces van de junior-supervisor. 

Gedurende een periode van 2 jaar wordt de junior-supervisor ondersteund in het geven van supervisie door:

 • Het volgen van de jaarlijkse VVGT-supervisorendag;

 • Deelname aan groeps- of individuele supervisie onder leiding van een mentor; het gaat hier over supervisie van de eigen supervisie (m.b.v. casuïstiek, bespreking beoordelingsfiches, opnames van supervisie, enz); hiervoor kan de junior-supervisor kiezen uit een lijst van meer ervaren VVGT-supervisoren of zelf een andere mentor voorstellen die voor VVGT aanvaardbaar is.

 

Senior supervisor

Senior-supervisoren hebben de periode als junior-supervisor afgerond en worden erkend voor een periode van 5 jaar: ze voldoen aan de wedererkenningscriteria voor supervisoren.

 • Minimale klinische praktijk van 8 uur per week;

 • Regelmatige bijscholing in de leertheorie en de gedragstherapie, geaccrediteerd door de VVGT à rato van 4 werkdagen per jaar; één van deze dagen (8 uur) kan worden vervangen door het zelf geven van een gedragstherapeutische opleiding of vorming, in de eigen werksetting of daarbuiten of door deelname aan een intervisiegroep van gedragstherapeuten gedurende minstens 8 uur per jaar;

 • Indien er een specifieke opleiding over supervisie in gedragstherapie wordt aangeboden door de VVGT of andere door de VVGT erkende aanbieders, worden supervisoren aangemoedigd hieraan deel te nemen; deze activiteiten kunnen niet voor meer dan 8 van de 32 bijscholingsuren meetellen;

 • Wanneer door omstandigheden deze 4 werkdagen per jaar niet haalbaar zijn (wegens ziekte, werkonderbreking, enz.) kunnen zij ingehaald worden in de andere jaren van diezelfde vijfjaarlijkse periode.

 • Het effectief geven van supervisie in de gedragstherapie gedurende minstens 2 van de 5 jaren.

 

Mentor

Mentoren zijn senior-supervisoren die zelf al minstens 10 jaar effectief bezig met het geven supervisie in de gedragstherapie.

Other news