WORKSHOP GEHECHTHEID VOOR GEDRAGSTHERAPEUTEN - dinsdag 11 juni 2019

Te soft? Exposure aan angst voor klefheid
met Christel Bouwens
GZA Sint-Vincentius Antwerpen

€ 200 voor niet-leden
€ 100 voor leden (enkel ná inloggen)

FLYER  

ABSTRACT
Samenvatting: In deze workshop vragen we ons af: In welke mate kan de behandeling van individuen effectiever worden door het betrekken en versterken van gehechtheidsrelaties in de ruime zin, dus ook de partnerrelatie, waarbij onder meer emoties verdiept worden naast en verweven met onze beproefde evidence based CBT-programma’s?
De term gehechtheid klinkt voor menig cógnitieve gedragstherapeut nogal melig in de oren, voelt klef aan en de kritische wetenschapper vindt dat er te veel conceptuele onduidelijkheid is en stelt vragen bij de meetbaarheid.
In het themanummer Gehechtheid vertalen Guy Bosmans e.a. gehechtheid naar het cognitief gedragstherapeutisch begrippenkader door onder meer gehechtheid in het functie-analytisch model te kaderen en het begrip ‘secure base script’ voor te stellen als een cognitief schema over hoe om te gaan met stress en het daarbij horende hulpzoekend gedrag. Is er dan iets nieuws op de markt?
Dirk Hermans vatte zijn boeiende commentaar in het genoemde themanummer samen in de titel als: Gehechtheid: alle wegen leiden uiteindelijk misschien toch naar Rome.
In deze actieve workshop willen we ingaan op volgende aspecten.
Bij aanvang zullen we samen zoeken naar termen die voor ons clinici met de gehechtheidstheorie verbonden zijn en staan we stil bij onze weerstand en vooroordelen ten aanzien van kleffe gehechtheid aanhangende theorieën of therapieën.
Voor wie nood heeft aan een ‘veilig’ gedragstherapeutisch houvast lichten we kort het werk toe van Guy Bosmans in verband met gehechtheid in de functie -analyse en het secure based script als cognitief schema.
Aan de hand van enkele casussen van jongeren, jongvolwassenen en oudere cliënten met diverse problematieken waaronder depressie, paniekstoornis en trauma, exploreren we de meerwaarde van de gehechtheidstheorie voor ons clinici.
Kan het betrekken van gehechtheidsfiguren binnen CBT trans-leeftijd, trans-diagnostisch, trans-therapeutische opleiding en trans-CBT-wave ons een weg tonen om de effectiviteit van onze behandelprogramma’s te vergroten?
Vervolgens staan we stil bij diverse gehechtheidsprocessen in de therapeutische relatie. Hierbij zoomen we in op de therapeut, als hechtingsfiguur, die op overdracht of weerstand kan stuiten en deze aanwenden. Alsook denken we na over de therapeut die emoties van de cliënt kan verdiepen en de nood aan troost, zorg of begrip van de cliënt herkent en opvangt, een nood die mogelijks gemist werd bij andere betekenisvolle derden. In dit verband zullen we kort oefenen op het valideren en verdiepen van emoties. Daarnaast kijken we in eigen boezem: het onderkennen van tegenoverdracht vanuit onze eigen leergeschiedenis met betrekking tot gehechtheid.
Tot slot zullen we nadenken over het betrekken van gehechtheidsfiguren in de behandeling, met name waarom, hoe en wie. In verband met de vraag wie gehechtheidsfiguren zijn, willen we duidelijk zijn dat we ons in deze workshop niet beperken tot of richten op collega’s die werken met kinderen en jongeren, integendeel!
In deze workshop spreken we in ruime zin over gehechtheidfiguren als de ouders, opvoeders, siblings, partner en anderen.
Het volgende citaat van Susan Johnson illustreert de focus van de workshop, (vertaling 2014 p.18 van Emotionally Focused Therapy with Trauma Survivors, Susan Johnson 2002): “Barlow en collega’s (oa Craske) hebben bijvoorbeeld gevonden dat als de partner betrokken werd bij de behandeling van angsten, het percentage geslaagde behandelingen toenam van 46% naar 82%. De toenemende tendens om partnerinterventies te gebruiken voor het aanpakken van veelvoorkomende problemen bij individuele cliënten is een erkenning van het belang die onze meest nabije relaties in ons leven hebben. Deze relaties kunnen persoonlijke problemen in stand houden en verergeren; maar ze kunnen ook een actieve bron van heling zijn.”

Dezelfde redenering geldt - mogelijks nog meer - voor problemen waarvoor kinderen en jongeren in therapie komen. Ouders als gehechtheidsfiguren betrekken in de therapie, betekent veel meer dan ouders louter in een anamnestische fase uitnodigen of om hun “opvoedingsvaardigheden” bij te schaven. Ouders betrekken in de therapie als primaire zorgfiguren focust onder meer op herstel of versterken van de ouder-kind relatie naast het betrekken van ouders bij onze CBT, bijvoorbeeld voor OCS.
Misschien leidt gehechtheid dan toch niet naar Rome, maar naar Parijs, waar de Notre-Dame actueel symbool staat voor intermenselijke relaties, verbondenheid en emoties.

Bosmans, G. e.a. (2016) Themanummer Gehechtheid. Tijdschrift voor gedragstherapie en cognitieve therapie, 49, (1).
Wie actief wil participeren mag een eigen casus meenemen waarbij de context ook grondig in kaart is gebracht.

Christel Bouwens

 

evenement eigenschappen

Startdatum 11-06-2019 9:30
Einddatum 11-06-2019 16:30
Max. deelnemers 24
Ingeschreven 24
Aantal plaatsen 0
Sluitingsdatum 23-05-2019
Prijs per persoon €200.00
Locatie GZA Sint-Vincentius Antwerpen
Wij accepteren geen inschrijvingen meer