18  en 19 april 2017 met terugkomdag op 09 juni 2017
met Mieke Boots en Griet Lucas
in samenwerking met Universiteit Gent

Jeugdherberg De Blauwput - Leuven

Schematherapie (ST) is een integratieve vorm van psychotherapie, ontwikkeld door de Amerikaan Jeffrey Young in de jaren 90. In therapie wordt vaak voldoende flexibiliteit in denken en gedrag vereist; bij cliënten met o.a. persoonlijkheidsstoornissen is dit meestal niet het geval.

ST wil daaraan tegemoet te komen en maakt ondermeer gebruik van diverse ervaringsgerichte technieken (imaginatie, empathische confrontatie wat hoort bij de limited reparenting, stoelenwerk) vanuit een empathische en flexibele therapeutische werkrelatie.

De laatste jaren zijn nieuwe RCTs verschenen waaruit blijkt dat schematherapie een klinisch effectieve behandeling is voor o.a. mensen met diverse persoonlijkheidsstoornissen.

Voor deze 3-daagse competence-based workshop worden de deelnemers op voorhand gevraagd naar hun huidige competenties op gebied van schematherapie (online anonieme vragenlijst), dit met als doel de workshop beter te laten aansluiten bij de noden van de deelnemers.
Lees meer over de inhoud van de tweedaagse, de terugkomdag en alle praktische info....

Startdatum 18-04-2017
Max. deelnemers 20
Ingeschreven 10
Aantal plaatsen 10
Sluitingsdatum 05-04-2017
10