Postgraduaat gedragscounseling: Hogeschoolopleiding voor Bachelors toegepaste psychologie en psychologen en psychiaters

Doel en verantwoording

Deze tweejarige opleiding leidt professionals op in de psychosociale begeleiding binnen een gedragstherapeutisch kader en bereidt hulpverleners voor op de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen die psychosociale problemen ervaren in het dagelijks leven. Het gedragstherapeutisch kader van deze opleiding biedt duidelijke handvatten binnen de hulpverlening en hierdoor komt de opleiding tegemoet aan de professionele noden vanuit het werkveld.

Een gedragscounselor traint, ondersteunt en begeleidt mensen die psychosociale problemen ervaren in hun dagelijks functioneren. De psychosociale begeleiding richt zicht op de preventie van, het omgaan met en het begeleiden van mensen met moeilijkheden. Een gedragscounselor brengt cliënten vanuit het gedragstherapeutisch kader en via specifieke methodieken geschikte vaardigheden bij om beter te functioneren. Men richt zich hierbij op het denken, voelen en doen.

Een gedragscounselor is voornamelijk werkzaam binnen verschillende domeinen van de Geestelijke Gezondheidszorg, zoals crisishulp, bemiddeling, ondersteunende begeleiding, groepsbegeleiding/-training en rehabilitatie. Hij oefent zijn beroep uit in verschillende afdelingen van CAW's, centra voor geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, psychiatrische voorzieningen, schoolpsychologische context, groepspraktijken,...

Een gedragscounselor is geen (gedrags)therapeut! Counseling is dus een ander beroep dan psychotherapie met een andere doelstelling (niet veranderen, maar ondersteunen/probleemoplossing op gang brengen), met een andere focus (niet psychopathologie, maar psychosociale problemen) en een andere specialisatie (niet behandelen, maar begeleiden).

Doelgroep

Dit postgraduaat richt zich tot de volgende disciplines:

Professionele bachelor in de Toegepaste PsychologieMaster in de PsychologieMaster in de Pedagogie

De kandidaten moeten tewerkgesteld zijn in een setting waarin psychosociale begeleiding kan verricht worden en moeten relevante praktijkervaring kunnen voorleggen.

Programma

Het postgraduaat (40 studiepunten) bestaat uit 10 praktijkgerichte modules verspreid over 2 academiejaren en omvat in totaal 240 contacturen.

Het 1e academiejaar omvat 5 modules verspreid over 15 contactbeurten (90 uur) en 5 supervisiedagen (30 uur). Een module (4 studiepunten) omvat 3 contactbeurten van 6 uren en 1 supervisiedag.

Het 2e academiejaar omvat eveneens 5 modules verspreid over 15 contactbeurten (90 uur) en 5 supervisiedagen (30 uur). Een module (4 studiepunten) omvat 3 contactbeurten van 6 uren en 1 supervisiedag.

De opleiding wordt verzorgd door erkende gedragstherapeuten vanuit de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT). Er is een goed evenwicht tussen sprekers gericht naar kinderen/jongeren en volwassenen.

De opleiding wordt inhoudelijk gecoördineerd door Gert De Kinder, die samen met een stuurgroep mede verantwoordelijk is voor permanente kwaliteitsbewaking. Sofie Rysheuvels is verantwoordelijk voor de organisatorische coördinatie van de opleiding.

Curriculum

1°ste opleidingsjaar

Module 1: Gedragstherapeutisch procesModule 2: Leertheoretische principes Module 3: Begeleidingsdomein psycho-educatie en groepstrainingModule 4: Begeleidingsdomein crisishulp en bemiddelingModule 5: Begeleidingsdomein ondersteunende en activerende begeleiding

 

2° opleidingsjaar

Module 6: Probleemdomein emoties Module 7: Probleemdomein stress Module 8: Probleemdomein gezin en relatie Module 9: Probleemdomein zelfcontrole Module 10: Probleemdomein existentiële vragen

Locatie en tijdstip

Locatie wordt weldra meegedeeld.Alle modules en supervisiedagen worden georganiseerd op vrijdagen van 09.30 - 16.30 uur.

Getuigschrift

Je ontvangt het postgraduaat-getuigschrift 'gedragscounseling' indien alle 10 modules zijn gevolgd, indien de bijhorende supervisie werd gevolgd én indien er een positieve beoordeling is (minstens 10/20) van de 2 portfolio's.

Erkenning

De opleiding wordt erkend door de VVGT en de deelnemers die het getuigschrift hebben behaald, kunnen zich lid maken van de VVGT en de titel van 'gedragscounselor" bekomen.

Inschrijven

Je kan je kandidaat stellen voor de volledige postgraduaatsopleiding door het opsturen van motiveringsbrief met cv ter attentie van Gert De Kinder.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 omwille van het praktijkgericht werken.

Het inschrijvingsgeld bedraagt: €1300/academiejaar, inclusief cursusmateriaal, supervisie.

De inschrijving is definitief na betaling van €250. Het resterende bedrag dient betaald te worden voor het einde van de eerste module.

Annulatievoorwaarden:

Bij annulatie wordt steeds een administratiekost van €50 aangerekend.Indien men annuleert na de start van de eerste module, wordt het voorschot van €250 niet terugbetaald.

Een leerplatform wordt aangeboden zodat je alle teksten voor zelfstudie en de slides kan downloaden.

De opleiding komt in aanmerking voor opleidingscheques.

Inlichtingen

http://www.thomasmore.be/postgraduaat-gedragscounseling

Lessius Hogeschool

Sanderusstraat 45

2018 Antwerpen

Voor praktische vragen kan je een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. inhoudelijke vragen kan je een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.