Postgraduaat in de gedragstherapie: Universitaire opleiding voor psychologen en psychiaters

Postgraduaat in de gedragstherapie

 

De postgraduaatsopleiding in de gedragstherapie heeft de zelfstandige uitoefening van de gedragstherapie tot doel. Deze uitoefening kan gebeuren in een multidisciplinair kader binnen een van de organisaties van de (geestelijke) gezondheidszorg zoals de psychiatrische ziekenhuizen, de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, de algemene ziekenhuizen, de revalidatiecentra, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de medisch-pedagogische instituten, e.a. of binnen een vrij gevestigde (groeps)praktijk.


Dit postgraduaat in de gedragstherapie heeft als doel deskundigen te vormen die in staat zijn psychische moeilijkheden, conflicten of stoornissen en de daarmee samenhangende klachten (bij kinderen, jeugdigen, volwassen en ouderen) te verminderen of op te heffen, en dit in verschillende eenheden (individu, groep, gezin,...).


Binnen het specifieke denkkader van de gedragstherapie leren de studenten op systematische wijze problemen analyseren en gedragstherapeutische methoden en technieken kiezen en aanwenden om effectieve hulp te bieden. De doelstellingen zijn gelegen op het niveau van kennis, vaardigheden en ervaring/attitude. Op het vlak van kennis, voorziet de opleiding in een kennismaking met recent onderzoek aangaande mechanismen van 'gezond' en 'problematisch' functioneren (leerpsychologie, cognitieve psychologie, experimentele psychopathologie), een grondige kennismaking met het gedragstherapeutisch proces, en de theoretische modellen voor de belangrijkste psychische problemen en behandelmethoden. Verder omvat het theoretisch gedeelte ook kennismaking met evidence-based werken, praktijk van single-case design en basisnoties uit psychofarmacologie.

Op het vlak van vaardigheden wordt de student getraind in het zelfstandig doorlopen van het gedragstherapeutisch proces, inclusief individuele probleemanalyse, opstellen behandelplan, kiezen behandelmethoden en evaluatie van het verloop van de therapie. De student wordt getraind in de belangrijkste gedragstherapeutische methoden en technieken.
Via supervisie en leertherapie leert de student de eigen praktijk kritisch evalueren. Tevens is de opleiding gericht op het opbouwen van een meer algemene kritisch wetenschappelijke attitude.

Deze opleiding kan gevolgd worden aan de Universiteit van Leuven en de Universiteit van Gent. Er is een aparte opleiding voor de doelgroep volwassenen en kinderen & jongeren. Verdere info vind je via volgende links:

KULeuven: http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_50527754.htm

UGent:www.ekgp.ugent.be/pages/nl/docs/PEVGedrK&J2012_2013.pdf