Supervisoren VVGT

Supervisoren, erkend door de VVGT

De universiteiten van Leuven en Gent bieden elk een postgraduaatsopleiding tot gedragstherapeut aan. Supervisoren erkend door de VVGT, verzorgen het onderdeel 'Supervisie' in deze opleidingen. Daarnaast beoordelen zij de opleidingsverslagen die gedragstherapeuten-in-opleiding dienen voor te leggen aan de VVGT om erkend lid te kunnen worden.

VVGT heeft 63 geregistreerde gebruikers
Naam
Voornaam
Titel
Specialisatie
master in de klinische psychologie
angst
master in de klinische psychologie
gedragstherapie bij angst-en stemmingsstoornis
master in de klinische psychologie
angst-dwang
depressie
stress-burn out
CVS
relatieproblemen