Het VVGT-bestuur

Het bestuur van de VVGT heeft de algemene leiding van de vereniging, is belast met het doorvoeren van de statuten en het huishoudelijk reglement, zorgt voor de uitvoering van de besluiten van de ledenvergadering, neemt initiatieven ter verwezenlijking van het verenigingsdoel en vertegenwoordigt de vereniging naar buitenuit. 

De bestuursleden worden verkozen door de Algemene Vergadering. Dit zijn de huidige bestuursleden:

Tine Daeseleire:
Ondervoorzitter 1 - EABCT
Ellen Excelmans:
Voorzitter VVGT
Mieke Autrique:
Secretaris Raad van Bestuur
Els Brunfaut:
Ondervoorzitter 2 - BWP-vertegenwoordiging
Anne Neyskens:
BWP-vertegenwoordiging
Griet Lucas:
Penningmeester
Nele Jacobs:
Algemeen Bestuurslid
Jaak Beckers:
Opleidingscommissie
Els Mampay:
Algemeen Bestuurslid
Stephane Pirsoul: 
Algemeen Bestuurslid
Margaux Sageot:  
Vertegenwoordiging opleidelingen
Kris Martens:
Algemeen Bestuurslid
Gunter Heymans
Algemeen Bestuurslid 
Inne Geybels: 
Algemeen Bestuurslid

 

Binnen het bestuur zijn 3 cellen: een cel opleiding, een cel communicatie en een cel beleid.