Het VVGT-bestuur

Het bestuur van de VVGT heeft de algemene leiding van de vereniging, is belast met het doorvoeren van de statuten en het huishoudelijk reglement, zorgt voor de uitvoering van de besluiten van de ledenvergadering, neemt initiatieven ter verwezenlijking van het verenigingsdoel en vertegenwoordigt de vereniging naar buitenuit. 

De bestuursleden worden verkozen door de Algemene Vergadering. Dit zijn de huidige bestuursleden:

Peter Vanden Bilcke:
Voorzitter VVGT

Ellen Excelmans:
Verantwoordelijke Public Relations

Jan Callens:
Opleidingscommissie

Els Brunfaut:
Opleidingscommissie

Anne Neyskens:
Penningmeester

Filip Raes:
Secretaris Raad van Bestuur

Griet Lucas:
Verantwoordelijke studiedag

Jaak Beckers:
Opleidingscommissie

Johan Vandervorst:
Nieuwsbrieven

Karolien Dockx:
Algemeen Bestuurslid


Sonja Hasevoets: secretariaat VVGT
 

 

LIJST ERELEDEN VVGT