De VVGT-opleidingscommissie

De opleidingscommissie is een permanente commissie, waarvan de voorzitter en de secretaris worden verkozen en de leden worden aangeduid door het bestuur.  
Het is haar taak de opleiding en bijscholing van gedragstherapeuten te waarborgen.  Zij staat in voor de coördinatie, kritische evaluatie en vernieuwing van de opleiding. 

Thans is de samenstelling van de opleidingscommissie als volgt:

Jan Callens: voorzitter
Els Brunfaut: secretaris opleidingscommissie 
Roland Rogiers:
Gert De Kinder: verantwoordelijke opleiding gedragscounseling Thomas More
Rudi De Raedt: verantwoordelijke opleiding gedragstherapie UGent
Dirk Hermans: verantwoordelijke opleiding gedragstherapie KULeuven
Peter Vanden Bilcke: voorzitter VVGT

Het adres van de opleidingscommissie, waar leden in opleiding hun derde verslag naartoe sturen, is: 
Els Brunfaut
Uz Leuven, Behandeleenheid angst en depressie
Brusselsestraat 69
3000 Leuven

Supervisoren, erkend door de VVGT