Wedererkenning

 

Een erkend gedragstherapeut voldoet aan volgende criteria:

  • Minimale psychotherapeutische praktijk van 8 cliënten per week
  • Regelmatige bijscholing in de leertheorie en de gedragstherapie, als zodanig erkend door de VVGT à rato van 2 werkdagen per jaar; één van deze dagen (8 uur) kan worden vervangen door deelname aan een intervisiegroep van gedragstherapeuten gedurende minstens 8 uur per jaar;
  • Wanneer door omstandigheden deze 2 werkdagen per jaar niet haalbaar zijn (wegens ziekte, werkonderbreking, enz.) kunnen zij ingehaald worden in de andere jaren van diezelfde vijfjaarlijkse periode.
  • Het naleven van de gedragscode van de VVGT: nog verder uit te werken.