De Cel Communicatie is één van de subdivisies van de VVGT en wil zich ontfermen over:

  • De communicatie van en naar de leden met het bestuur en tussen de leden onderling via nieuwsbrieven en mailingslijsten
  • De communicatie met verwijzers en andere zorgverstrekkers
  • De communicatie met het brede publiek en de pers

Kris Martens is het aanspreekpunt van de Cel Communicatie. De overige leden van de Cel communicatie zijn: